fbpx

Poslední strom / The last tree

Poslední strom / The last tree

2500,00

Popis

Trend postupně se stěhovat na jedno místo se s průmyslovou revolucí několikrát znásobil. Především pak mimo Evropu vznikají obrovská velkoměsta, kde žijí desítky miliónů lidí. Taková místa mimo jiné šetří náklady na život, především pak z hlediska distribuce tepla, energie a pitné vody. Ušetřené náklady se pak musí zpětně vynaložit na odstranění koncentrovaného znečištění, se kterým by si na větší ploše příroda mohla lépe poradit. Společnost však velmi nerada vrací ušetřené výdaje do čištění, recyklace a udržování přírody ve velkoměstech. Stromy a příroda se tak ve velkoměstech stávají velmi vzácnou a nedostupnou komoditou. Vznikají epidemie, alergie, zvyšuje se kriminalita, zvedá se poptávka po koncentrovaném chovu a farmaření a zdražuje se cena za parkování. Obraz má za cíl na tento fakt upozornit a ve smyslu dnešní digitální revoluce poukázat na vznikající skutečnost, že dnes více než kdy jindy můžeme pracovat odkudkoliv.

Navrhnul a vyrobil: Martin Jurek, Graficky zpracovala: Raden Norfiqri