fbpx

Category Archive : Spolupracujeme

Projekt stáže ve firmách Moravskoslezského kraje nám pomohl s vývojem nového stroje.

Cílem projektu bylo realizovat vývoj nové generace gravírovacích strojů na bázi laserového záření. Úspěsně byl zkonstruován první prorotyp gravírovacího stroje, který na rozdíl od dostupných zařízení nevyužívá CO2 laserový zářič velkým rozměrů, ale miniaturní polovodičový zářič. Díky tomu je možno do pracovní hlavy stroje využít více paprsků a jejich synchronizací tak dosáhnout větší efektivity. V rámci projektu byli podpořeni celkem dva studenti. Dále pokračujeme mimo projekt. Jeden student pracoval na úlohách s konstrukčním zaměřením. Měl na starosti návrhy a realizace jednoltivých konstrukčních uzlů a to jak na samotném stroji tak v rámci přípravků a dalších komponent zmíněné technologie. Druhý student pracoval na úlohách z oboru elektrotechnika, řízení a IOT. Realizoval jednotlivé řídicí obvody, instaloval a zapojoval měřící sensory a navrhoval elektrotechnické řešení dílčích částí projektu. Studenti pracovali od prosince do května. Za toto období byli dohromady schopni vyčerpat plánované peníze. Jejich docházka se různě lišila v závislosti na jejich vytížění v rámci studia. Tudíž byly zapisovány hodiny reálné práce a ty pak měsíčně vykazovány s různými částkami každý měsíc. Studenti byli zvlášť méně aktivní ve zkouškových měsících. Původní záměr projektu byl naplněn. Studenti pomohli realizovat konkrétní vývojové problémy, které se objevili při realizaci nového výrobního stroje. Zařízení je nyní zkonstruováno, zapojeno a probíhají programovací a oživovací fáze celého systému, což vyžaduje odbornější zásah. Stáž probíhala velmi dobře. Studenti pracovali ve spolupráci s mentorem samostaně, inovativně řešili zadané úlohy a v termínech dodávali výsledky. Přinesli do projektu nové nápady, myšlenky a zcela jiný pohled na věc. Šlo vidět, že je řešení úloh baví a snaží se je udělat inovativně. Věřím, že se díky reálným zkušenostem a tomu, že viděli to co navrhli a postavili fungovat v praxi, poučili nad rámec teoretického studia.